reklama

Nominační kritéria Českého svazu cyklistiky pro DH a 4X

Autor: Keli, vydáno: 18.11.2014

Vedoucí DH a 4X reprezentace Milan Suchomel včera zveřejnil kritéria pro nominaci českých závodníků na Mistrovství světa a ME ve sjezdu a fourcrossu. Všechny nominační závody pro DH jsou v rámci Světového poháru a pro 4X v rámci 4X Pro tour.Pravidla jsou poměrně jednoduchá, kdo bude mít nejvíce UCI bodů získaných v rámci tří z pěti nominačních závodů jede. Podmínkou pro nominování sportovce na MS mimo bodování bude alespoň jedno umístění do 40., 10., 15.(25.) místa v kategorii Elite, ženy, junioři (prvním rokem junior).Nominační kriteria pro sjezd pro sezonu 2015 – na akce MS Andora 1.- 6.9. 2015 a ME Polsko Wisla 27.9 2015

Nominační závody 2015
12.4. SP DH Lourdes FRA nom. MS DH I
7.6 SP DH Fort Wiliam MS DH II.
14.6 SP DH Leogang AUT nom. MS DH III.
5.7. SP DH XC Lenzerheide SUI nom. MS DH IV.
23.8. SP DH Val di Sole ITA nom. MS DH V.

Nominační závody na MS + ME jsou v sezoně 2015 sestaveny výlučně ze závodů světového poháru v Evropě a počtu vyjetých bodů v nich dle bodování UCI (body lze tedy získat i z kvalifikace). Z uvedených závodů se budou započítávat body ze třech nejlepších výsledků kvalifikace a závodu.

Nominační závody
12.4. Francie Lourdes
7.6. Skotsko Fort William
14.6. Rakousko Leogang
5.7. Švýcarsko Lenzerheide
23.8. Itálie Val Di Sole

Podmínkou pro nominování sportovce na MS mimo bodování bude alespoň jedno umístění :
elite muži do 40 místa
elite ženy do 10 místa
junioři do 15 místa (druhým rokem JR) do 25 místa (prvním rokem JR)

Na akci MS pojedou závodníci, kteří splní výše uvedenou kvótu umístění a pokud jich bude více, bude pořadí dále sestaveno podle počtu dosažených bodů dle bodování UCI z uvedených závodů.

Pokud nikdo ze závodníků nesplní kvótu umístění pojede na MS maximálně 1 závodník z každé kategorie, který bude mít nejvíce bodů. Tuto podmínku může změnit na návrh vedoucího reprezentace komise MTB ve vyjímečných případech (např. dvakrát i vícekrát atakování 40 příčky dvou závodníků atp.)

V případě splnění kvót umístění více závodníky mohou jet na MS maximálně 2 ženy, 3 junioři a 3 muži. Zvýšení počtu závodníků může být navrženo komisi MTB v případě výjímečných výsledků závodníků a závodnic (např. 4 závodníci v kategorii s výsledky v elitní 25 SP).

Pokud závodník splní kvótu umístění, avšak bude mít nižší počet bodů než závodníci, kteří kvótu umístění nesplní, ale budou mít v tabulce více bodů, bude mít přednost lepší umístění v závodě SP. Závodník, který splní kvotu umístění se však musí zůčastnit minimálně dvou závodů SP. Omluva může být pouze zranění.

Kandidáti reprezentace mají za povinnost startovat na závodu M ČR DHI 2015 a v 1 závodě ČP 2015.

Seznam nominovaných závodníků zveřejní vedoucí reprezentace 24.8.2014.

Bodování závodů 1. místo 200 bodů 2. – 160b. 3.- 140b. 4.-125b. 5.110b. 6.- 95b. 7.- 90b. 8.- 85b. 9.- 80.b. 10.-75b. 11.-70b. 12.-69b až 80. – 1 bod.
Bodování kvalifikace 1 místo 50 bodů 2.- 40b. 3.- 30b. 4.- 25.b. 5.- 22b. 6.- 20b. 7.- 18b. 8.- 17b. 9. – 16b. až 20. – 5 bodů.

Dodatek
1. Před akcemi ME a MS předá sportovec svoje závodní kolo k přejímce mechanikovi, který zhodnotí technický stav a bude mít oprávnění vyloučit kolo z použití na akci pokud na tomto nebudou odstraněny nalezené vady. (Toto opatření je učiněno z důvodu některých fatálních technických stavů kol na MS v Norsku).
2. Sportovec bude před akcemi reprezentace zkontrolován lékařem výpravy, který doporučí na základě zjištěného zdravotního stavu účast na akci.
3. Během celé akce reprezentace budou sportovci plnit příkazy vedoucího akce. V případě neuposlechnutí pokynů, může být sportovec vyloučen z akce a na svoje náklady pojede domů.
4. Kandidáti reprezentace budou v průběhu sezony namátkově kontrolování na přítomnost návykových látek vedoucím reprezentace společně s lékařem. Pokud sportovec test odmítne má vedoucí reprezentace oprávnění navrhnout komisi MTB jeho vyloučení z kandidátů reprezentace.
5. Na akcích hrazených federací je přísný zákaz požívání alkoholických nápojů.
6. Reprezentanti budou mít na akcích reprezentace zajištěnu dopravu, ubytování, stravu, mechanické a lékařské zabezpečení, národní dresy a civilní oblečení od sponzora reprezentace.
7. Na akcích hrazených federací budou účastníci bezpodmínečně nosit oblečení od sponzora reprezentace a budou užívat reprezentační dresy i během treninku.

Doporučení
Kandidáti reprezentace doloží k rukám lékaře reprezentace MUDr. Ivan Krupa Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc výsledky LPS (lékařská prohlídka sportovce), která se provádí na fakultách tělovýchopvného lékařství. Lékařská prohlídka je dobrovolná a bude z období měsíce listopadu, prosinec 2014. Náklady na LPS si sportovci hradí sami.Po přípravném období zašlou k rukám MUDr. Ivan Krupa výsledky LPS provedenou v měsíci dubnu 2015. Náklady na LPS si sportovci hradí sami. Lékař následně zhodnotí zdravotní stav sportovce a kvalitu zimní přípravy. Zhodnocení bude sportovci k dispozici.Nominační kriteria pro MS MTB 2015 v disciplíně 4X Základní informace:
Termín akce: 25.7.2015
Místo konání: ČR, Jablonec nad Nisou

Disciplíny a kategorie obsazené reprezentanty ČSC
4X Elite Men Nominace: 5 + (3 samoplátci) 4 X elite women nominace 1 + (2 samoplátkyně)
Celkem na akci závodníků 6 + 5 samoplátců. (Konečné počty nominovaných závodníků se mohou lišit v závislosti na výši schváleného rozpočtu MTB 2015).

Nominační kriteria
A) 4X Elite Men:
Závodníci ve věku od 17 let včetně. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. Na náklady ČSC bude nominováno 5 závodníků dle nominačního žebříčku od nejvyššího počtu bodů.

B) 4X Elite Women:
Závodnice ve věku od 17 let. Rozhodující je věk dosažený v daném roce. Na náklady ČSC budou nominovány 1 závodnice dle nominačního žebříčku od nejvyššího počtu bodů. Závodnice se musí umístit alespoň 1 x do 8 místa na nominačních závodech.

Nominační závody a kriteria skupin A, B pro MS 4X
24.5. 4X Pro tour GER Wintenberg
6.6 4X Pro tour Fort Wiliam
20.6. 4X Pro tour Pamporovo BUL
18.7. 4X Pro tour POL. Sczawno Zdroj

Bodování
Dle systému bodování Pro Tour. Pořadí bude určeno po sečtení dvou nejlepších výsledků a seřazeno od nejvyššího počtu bodů po nejnižší. Při rovnosti bodů rozhoduje vzájemné umístění Sczawno Zdroj.

Komise MTB si vyhrazuje právo měnit počty reprezentantů v jednotlivých kategoriích a ve výjimečných a opodstatněných případech dodatečně zařadit závodníka i přesto, že nesplnil kriteria a naopak vyřadit závodníka i přesto, že kriteria splnil!

Diskuze

  • anonymní uživatel syfl 19.11.2014 v 10:27

    a zkuste zase pi*ovat, smradi....

  • anonymní uživatel fox (foxshox1 [zavinac] seznam.cz) 19.11.2014 v 13:57

    Objíždějte nominační závody a utrácejte svoje peníze,trénujte a snažte se,ale poslední odstavec vám může vše změnit!!!!!!!!

Komentáře

Publikovat jako anonymní uživatel - přihlášení, registrace


Přepnout barvu pozadí